Poznań


Strona główna -> Polska -> Poznań
Lovetotravel.pl
 Przewodnik turystyczny
Strona główna   
Europa Azja Ameryka Południowa Ameryka Północna Australia Afryka
Austria   Belgia   Białoruś   Bułgaria   Chorwacja   Czechy   Dania   Estonia   Finlandia   Francja   Grecja   Hiszpania   Holandia   Irlandia   Litwa   Łotwa  
Niemcy   Norwegia   Polska   Portugalia   Rumunia   Serbia   Słowacja   Słowenia   Szwajcaria   Szwecja   Ukraina   Węgry   Wielka Brytania   Włochy


Poznań jest jednym z najstarszych i największych miast Polski, stolica Wielkopolski, położona na obszarze Poznańskiego Przełomu Warty, Pojezierza Poznańskiego i Równiny Wrzesińskiej. Piąte pod względem liczby mieszkańców miasto polskie – ponad 550 tys., oraz siódme pod względem powierzchni. Wielki ośrodek przemysłu, handlu, usług, kultury, nauki i szkolnictwa wyższego. A ponadto siedziba metropolii i diecezji poznańskiej Kościoła rzymskokatolickiego oraz stolica diecezji pomorsko-wielkopolskiej.


Poznański Stary Rynek to klasyczne zabytkowe miejsce z barwnymi kamieniczkami secesyjnymi

Gospodarka

Od początku lat 90-tych XX w. nastąpił intensywny rozwój miasta, co było wynikiem restrukturyzacji dużych zakładów przemysłowych oraz rosnącej roli małych i średnich przedsiębiorstw. Wskaźnik bezrobocia na początku XXI w. nie osiągnął tak wysokiego poziomu, jak w innych miastach Polski, przede wszystkim dzięki szybkiemu rozwojowi sektorów nieprodukcyjnych, działalności instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości, promocję miasta i współpracę międzynarodową. Według Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Poznań jest drugim po Warszawie miastem pod względem atrakcyjności inwestycyjnej. W latach 1990-2001 wartość inwestycji zagranicznych wyniosła tam 2,3 mld dolarów amerykańskich.

Przemysł

W przemyśle Poznania dominuje produkcja artykułów spożywczych, środków transportu, wyrobów chemicznych, maszyn i urządzeń, wyrobów gumowych oraz energetyka. Do największych zakładów przemysłowych należą Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegielski S.A., z fabrykami silników okrętowych i agregatowych, lokomotyw i wagonów, obrabiarek, narzędzi oraz wyrobów tłoczonych. Dobrze rozwija się przemysł elektrotechniczny i elektroniczny, z zakładami elektrochemicznymi i fabryką sprzętu oświetleniowego.

Zabytki

Miasto jest pełne obiektów zabytkowych chronionych prawem, które według ustawy mają status zabytków nieruchomych, są to m.in. Stare Miasto, architektura sakralna, zamek Cesarski. Z innych atrakcji miasta wymienić można: dwa ogrody zoologiczne, palmiarnię, ogród botaniczny, zabytkowe parki i wiele innych. Poznań, w 2010 r. kandydował do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016

Targi

Poznań, jako duży ośrodek handlowy organizuje corocznie Międzynarodowe Targi Poznańskie (odbywające się od 1925 r.) gromadzące producentów i handlowców z całego świata. W ciągu roku organizuje również kilkadziesiąt imprez handlowo-wystawienniczych; do najważniejszych zalicza się Polagrę – Targi Rolno-Przemysłowe, Polagra Farm i Polagra Ford. Ponadto działa Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza. Poznań jest drugim po Warszawie centrum bankowości z rozbudowaną infrastrukturą usługową, licznymi centralami bankowymi i oddziałami banków zagranicznych.

Kultura i nauka

Skupia uczelnie wyższe państwowe (m.in. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Politechnikę Poznańską, Akademię Medyczną i Akademię Sztuk Pięknych) i prywatne (m.in. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości). Na jego terenie działa też wiele placówek naukowo-badawczych, tj. Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN oraz inne instytuty resortowe. Jako ośrodek kultury ma do zaoferowania liczne muzea, kina, teatry, imprezy cykliczne i inne. Do licznych instytucji kulturalnych działających na terenie Poznaniu zaliczają się, m.in. Teatr Wielki im. S. Moniuszki założony w 1919 r.; Filharmonia założona w 1947 r. z Chórem Chłopięcym i Męskim Poznańskie Słowiki; Muzeum Narodowe z galerią malarstwa polskiego, galerią sztuki polskiej i malarstwa światowego; muzea literackie: H. Sienkiewicza, J.I. Kraszewskiego i K. Iłłakowiczówny. Wśród imprez kulturalnych wymienia się: Festiwal Muzyki Współczesnej – Poznańska Wiosna Muzyczna organizowana od 1961 r.; konkurs skrzypcowy (odbywa się co 5 lat), oraz Międzynarodowy Festiwal Teatralny.

Historia

Pierwsze ślady osadnictwa na terenie dzisiejszego Poznania pochodzą z okresu paleolitu. Jeszcze przed nadaniem miastu praw miejskich w 1230 r., Poznań był prężnym ośrodkiem gospodarczym. Swoje powstanie i rozwój zawdzięcza przede wszystkim strategicznemu położeniu w centralnym punkcie doliny przełomowej Warty, którędy wiodły szlaki z centralnych ziem Polan na Nadodrze. Pierwszy gród strażniczy został wzniesiony na Ostrowie Tumskim (niewielka wyspa między Wartą, a Cybiną) w połowie IX w. Wiek później gród został rozbudowany i stał się najpotężniejszą twierdzą, oraz drugim po Gnieźnie, stołecznym grodem Polski. W 966 r. w Poznaniu nastąpiło przyjęcie chrześcijaństwa, a w 968 r. miasto zostało siedzibą pierwszego w Polsce biskupstwa. W 1138 r. na mocy testamentu króla Bolesława Krzywoustego Poznań został stolicą dzielnicy Mieszka III. Za panowania Władysława Jagiełły stał się ważnym węzłem, gdzie przecinały się szlaki handlowe. W XVI w. miasto rozwijało się, jako ośrodek rzemiosła (głównie skórzanego – garbarstwa, szewstwa i kuśnierstwa). Odbywał się tu doroczny jarmark świętojański, który pełnił rolę międzynarodowej giełdy zbożowej. Od końca XVI w. do roku 1662 w Poznaniu działała mennica. W XVI w. powstała Akademia Lubrańskiego i Kolegium Jezuickie. Zaczął się rozwijać ruch reformacyjny, odbywały się synody i zjazdy, ze słynnym zjazdem luteranów i braci czeskich w 1560 r. W mieście działali wówczas wybitni humaniści, jak: A. Frycz Modrzewski i J. Lubrański; znani teolodzy protestanccy, jak J. Seklucjan czy Grzegorz Paweł z Brzezin; oraz pierwszy biblista polski W. Wróbel. W roku 1520 Jan Patruus otworzył pierwszą w Poznaniu księgarnię, zaś w 1576 r. niejaki Melchior Nehring – pierwszą drukarnię. Przez kolejny wiek trwały korzystne warunki dla rozwoju miasta, które przerwał potop szwedzki w 1655 r. i kolejne wojny. Lata 1830-1848 były tzw. złotym okresem kultury wielkopolskiej, Poznań stał się ośrodkiem polskiej myśli naukowej i polityczno-społecznej, prowadzono działalność wydawniczą, powstawały księgarnie, drukarnie, biblioteki. Od II połowy XIX w. nastąpił rozkwit przemysłu rolno-przetwórczego, metalowego i maszynowego; w okresie międzywojennym odnotowano wszechstronny rozwój miasta. Po II wojnie światowej odbudowane miasto wciąż stanowiło jeden z najważniejszych ośrodków naukowych, kulturalnych i gospodarczych w kraju.

Przyroda

System przyrodniczy Poznania opiera się na układzie zieleni w formie klinów odchodzących z centrum w kierunku peryferii. Przyroda miasta to m.in. 4082 ha lasów, parki, zieleńce, dwa rezerwaty przyrody: Meteoryt Morasko, Żurawiniec; trzy parki krajobrazowe, cztery użytki ekologiczne, siedliska nietoperzy oraz kilka jezior. Poznań jest czwartym ośrodkiem akademickim w kraju (25 uczelni wyższych).

Informacje ogólne

Powierzchnia 261,85 km²
Ludność 552 tys
Gęstość 2 110,9 os./km²
Aglomeracja 943 tys
Liczba turystów: krajowi 240 tys, zagraniczni 130 tysPoznań - zabytki:


Poznań - Ratusz w Poznaniu Poznań - Ratusz w Poznaniu
Renesansowy Ratusz na Starym Rynku w Poznaniu wybudowano na początku XIV w. Budynek był wielokrotnie rozbudowywany i niszczony, z pierwotnej zabudowy zachowały się jedynie ...
Poznań - Pałac Działyńskich Poznań - Pałac Działyńskich
Pałac Działyńskich na Starym Mieście w Poznaniu powstał w latach 1773-1776. Jego pierwszym właścicielem był marszałek wielki litewski ...
Poznań - Ostrów Tumski Poznań - Ostrów Tumski
Ostrów Tumski to jedyna, pozostała w Poznaniu wyspa na Warcie, gdzie w średniowieczu zbudowano gród obronny. Tutaj też powstało pierwsze biskupstwo w Polsce. ...
Poznań - Fara Poznańska Poznań - Fara Poznańska
Fara Poznańska to barokowy kościół farny, (czyli najstarszy kościół w mieście) oraz świątynia kolegiacka pod wezwaniem Św. ...
Poznań - Domki budnicze w Poznaniu Poznań - Domki budnicze w Poznaniu
Domki budnicze na Starym Rynku w Poznaniu to grupa trzy- lub czterokondygnacyjnych wąskich kamieniczek i jeden z niewielu przykładów szeregowej zabudowy targowej. Kamieniczki ...
Poznań - Biblioteka Raczyńskich Poznań - Biblioteka Raczyńskich
Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu została zbudowana w latach 1822-1828 według pomysłu i funduszy hrabiego Edwarda Raczyńskiego, w stylu klasycystycznym. Bibliotekę ...
Poznań - Waga Miejska Poznań - Waga Miejska
Waga Miejska powstała w latach 1532-1534. Waga Miejska to jednopiętrowy budynek w stylu neorenesansowym, o dwuspadowym dachu i prostych szczytach podzielonych lizenami. Wielokrotnie ...
Poznań - Odwach Poznań - Odwach
Budynek Odwachu zbudowano w stylu klasycystycznym. Na elewację frontową składają się: cztery kolumny, ganek ograniczony po bokach ryzalitami, na attyce kartusze z herbami. ...
Poznań - Teatr Wielki w Poznaniu Poznań - Teatr Wielki w Poznaniu
Ostatniego dnia sierpnia 1919 roku spektaklem Moniuszkowskiej Halki zainaugurowano w Poznaniu działalność Teatru Wielkiego - trzydzieści jeden lat później, ...


Powiązane artykuły:

Poznań zdjęcia Poznań zdjęcia Poznań - Ciekawostki o Poznaniu Ciekawostki o Poznaniu

Polska - miasta

Gdańsk Katowice Kraków Łódź Lublin Opole Poznań Sandomierz
Szczecin Toruń Warszawa Wrocław Zamość


Polska - co warto wiedziećPolska - Polskie stroje ludowe Polskie stroje ludowe
Strój ludowy, albo inaczej regionalny to element kultury wielu narodów, a ...
Polska - Kuchnia polska Kuchnia polska
W zamierzchłych czasach kuchnia polska budowana była głównie na niezbyt ...
Polska - Polskie święta Polskie święta
W polskim kalendarzu świątecznym znajduje się ogromna liczba różnego ...
Polska - Zabytki UNESCO w Polsce Zabytki UNESCO w Polsce
Lista Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości – lista ...
Polska - Polska ciekawostki Polska ciekawostki
Będąc gościem w każdym praktycznie kraju można natknąć ...
Polska - Tradycje w Polsce Tradycje w Polsce
Naród nasz to naród pod pewnym względem niesamowity. Jesteśmy ...
Polska - Kraina Otwartych Okiennic Kraina Otwartych Okiennic
Na północnym brzegu Narwi, na zachód od miasta Narew zachowały się ...
Polska - Polskie piwa Polskie piwa
Polacy piją coraz więcej piwa i wydawałoby się, że koniunktura powinna ...
Polska - Kierunki wakacyjnych wyjazdów Polaków Kierunki wakacyjnych wyjazdów Polaków
Wakacje są powodem do tego, żeby się zrelaksować po roku intensywnej pracy ...
Polska - Dzień Kobiet w Polsce Dzień Kobiet w Polsce
Międzynarodowy Dzień Kobiet to święto, które z założenia ma ...
Polska - Przepisy drogowe w Polsce Przepisy drogowe w Polsce
Ogólne zasady ruchu drogowego w Europie reguluje „Konwencja wiedeńska o ruchu ...
Polska - Typowo polskie - Żubrówka Typowo polskie - Żubrówka
Żubrówka należy do najbardziej charakterystycznych polskich alkoholi. Kojarzy ...
Polska - Typowo polskie - Śliwowica Typowo polskie - Śliwowica
Śliwowica jest niezwykle charakterystycznym alkoholem, który kojarzy się z ...
Polska - Białowieski Park Narodowy Białowieski Park Narodowy
Puszcza Białowieska leży na granicy z Białorusią, częściowo na ...
Polska - Typowo polskie - Szybowce Typowo polskie - Szybowce
Polska nie należy do krajów rozpoznawalnych na świecie. Mamy wiele drobnych ...
Polska - Typowo polskie - Bursztyn Typowo polskie - Bursztyn
Spacerując po plaży nad Bałtykiem po silnym sztormie można od czasu do czasu ...
Polska - Typowo polskie - Polska gościnność. Typowo polskie - Polska gościnność.
Polska gościnność jest już legendarna, a wywodzi się nie z dzisiejszych ...
Polska - Typowo polskie - Domowe przysmaki Typowo polskie - Domowe przysmaki
W każdej kulturze znajdzie się coś, co stanowi regionalny lub nawet narodowy ...
Polska - Karnawał w Polsce Karnawał w Polsce
Kto z nas nie zna radości karnawału? Rok w rok po sylwestrowym szaleństwie przez ...
Polska - Mosty w Stańczykach Mosty w Stańczykach
Polska jest krajem niezwykle bogatym w różnego typu atrakcje. Są to ...
Polska - Bimber w Polsce Bimber w Polsce
Samogon, krzakówka, gorzała, sołtysówka, prymucha, ...
Polska - Polskie produkty regionalne Polskie produkty regionalne
Polska nie jest krajem jednorodnym kulturowo, a każdy jej fragment to inna ...
Polska - Typowo polskie - Jasna Góra Typowo polskie - Jasna Góra
Częstochowa to jedno z polskich miast, które w sensie historycznym zyskało ...
Polska - Typowo polskie - słodycze Typowo polskie - słodycze
Polskie słodycze dla Polaków znaczenie mają duże i może nie ...
Polska - Katolicy w Polsce Katolicy w Polsce
Polska ze zdeklarowanymi prawie 93% katolików pod względem religijności ...
Polska - Typowo polskie - symbole przyrody Typowo polskie - symbole przyrody
Polska przyroda jest niepowtarzalna i tak charakterystyczna, ze wielu wieszczów ...
Polska - Najchętniej odwiedzane miasta w Polsce wg liczby udzielonych noclegów Najchętniej odwiedzane miasta w Polsce wg liczby udzielonych noclegów
1. Warszawa 2. Kraków 3. Wrocław 4. Gdańsk 5. Poznań 6. ...
Polska - Boże Narodzenie w Polsce Boże Narodzenie w Polsce
Boże Narodzenie to najważniejsze polskie święto kościelne. Jednoczy ...
Polska - Hymn Polski Hymn Polski
Oficjalnym hymnem Polski od roku 1948 jest „Pieśń legionów polskich we ...
Polska - Podział administracyjny Polski Podział administracyjny Polski
Podział administracyjny państwa na mniejsze jednostki jest naturalny i niezbędny ...
Polska - Bitwa pod Grunwaldem Bitwa pod Grunwaldem
Jedna z najsławniejszych w historii bitew odbyła się 15 lipca 1410 roku na polach ...
Polska - Zapomniany kościół w Żeliszowie Zapomniany kościół w Żeliszowie
Świat jest pełen cudownych budowli, które pomimo zapomnienia i powolnego ...
Polska - Barbórka Barbórka
Barbórka, określana też czasami jako Barburka, to tradycyjne, obchodzone dnia 4 ...
Polska - Morze Bałtyckie Morze Bałtyckie
Morze Bałtyckie, nazywane też często Bałtykiem jest morzem ...
Polska - Parki narodowe w Polsce Parki narodowe w Polsce
Park narodowy to miejsce, w którym znajdują się wyjątkowe przyrodnicze ...
Polska - Autostrady w Polsce Autostrady w Polsce
Słowo "autostrada" oznacza drogę publiczną przeznaczoną do ruchu ...
Polska - Mikołaj Kopernik Mikołaj Kopernik
Mikołaj Kopernik jest postacią znaną każdemu Polakowi. Pomimo wieli ...
Polska - Ludność Polski Ludność Polski
Polska jest krajem należący do średnio zaludnionych, choć warunki ...
Polska - Śląsk Śląsk
Śląsk nierozerwalnie kojarzy się z Polską, a jednak jest to kraina ...
Polska - Polska wódka Polska wódka
Polacy znani są w Europie jako naród pijaków, a umiejętność ...
Polska - Tradycje wielkanocne w Polsce Tradycje wielkanocne w Polsce
Polska to kraj katolicki i to nie budzi niczyich wątpliwości. Statystyki są ...
Polska - Polscy nobliści Polscy nobliści
Nagroda Nobla przyznawana jest każdego roku w wielu dziedzinach ludziom z całego ...
Polska - Fryderyk Chopin Fryderyk Chopin
Fryderyk Chopin był nie tylko niezwykle utalentowanym muzykiem, ale także ciekawym ...
Polska - Józef Piłsudski Józef Piłsudski
Józef Klemens Piłsudski polski działacz niepodległościowy, ...
Polska - Pustynia Błędowska Pustynia Błędowska
O Pustyni Błędowskiej słyszał zapewne każdy Polak, ponieważ jej ...
Polska - Szlak Orlich Gniazd Szlak Orlich Gniazd
Szlak Orlich Gniazd jest chyba najbardziej znaną i najczęściej odwiedzaną ...
Polska - Skansen Słowian i Wikingów w Wolinie Skansen Słowian i Wikingów w Wolinie
Kto z nas nie słyszał o Biskupinie? Ta niewielka starodawna wioska zrekonstruowana ...
Polska - Bieszczadzka Ciuchcia Bieszczadzka Ciuchcia
Wąskotorówek jest w naszym kraju wiele, bo wciąż jeszcze funkcjonują, ...
Polska - Dolina Rospudy Dolina Rospudy
Dolina Rzeki Rospudy znana jest każdemu Polakowi głównie z powodu toczącej ...
Polska - Polskie stadiony na Euro 2012 Polskie stadiony na Euro 2012
Dnia 18 kwietnia 2007 roku Komitet UEFA podjął pozytywną decyzję w sprawie ...
Polska - Polacy o sobie Polacy o sobie
Stereotyp to utrwalone przekonanie, które oznacza ogólnie przypisywaną ...
Polska - Kierunki emigracji Polaków Kierunki emigracji Polaków
Emigracja jest naturalnym procesem, jaki dotyczy każdego kraju bez względu na ...
Polska - Mapa polski Mapa polski
Polska - Typowo polskie - regionalne przysmaki góralskie Typowo polskie - regionalne przysmaki góralskie
Każdy, kto był przynajmniej raz w polskich górach zwłaszcza, jeśli ...

Poznań - dodaj komentarz:Twój komentarz:
Twój podpis: 


Lovetotravel
Kontakt
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies